Thuisbevalling

“Where you have your baby is your choice, and you should always be supported in this choice”


Is een thuisbevalling veilig?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat thuisbevallen zeker veilig is.

De NICE-guidelines zijn de officiële Britse richtlijnen voor de gezondheidszorg. Ze geven adviezen op basis van recent wetenschappelijk onderzoek en worden regelmatig geüpdatet. Deze richtlijnen omtrent plaats van geboorte zijn duidelijk:Bevallen wordt als algemeen veilig beschouwd, onafhankelijk van de plaats van geboorte. Vrouwen dienen hierover geïnformeerd te worden.

In 2019 publiceerde The Lancet een groot systematisch review en meta-analyse.  Hutton, et al.  (2019) onderzocht het risico op perinatale of neonatale sterfte bij geplande thuisbevallingen met een laag risico zwangerschap. Het onderzoek keek naar 14 studies en omvatte data van ongeveer 500 000 geplande thuisgeboortes. Men concludeerde dat er geen verschil was in risico op perinatale of neonatale sterfte voor geboortes die thuis of in het ziekenhuis gepland waren.

Een Nederlandse studie uit 2013 onderzocht het verschil in maternele veiligheid tussen 92 333 geplande thuisbevallingen en 54 419 geplande ziekenhuisbevallingen. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat vrouwen die tijdens de zwangerschap geen verhoogde risico’s hadden, in de eerstelijnszorg werden opgevolgd in het begin van de arbeid en een thuisbevalling gepland hadden, minder vaak ernstige en acute complicaties hadden. Ook de cijfers voor nabloedingen en manuele verwijdering van de placenta lagen lager dan bij een geplande ziekenhuisbevalling. De verschillen waren significant voor vrouwen die niet voor het eerst bevielen en de absolute risico’s waren voor beide groepen klein. Het onderzoek concludeert dat er geen bewijs bestaat dat vrouwen met een laag-risico zwangerschap en een geplande thuisgeboorte, in een zorgsysteem met goed opgeleide vroedvrouwen, een goed doorverwijssysteem en adequate transportvoorzieningen, een verhoogd risico op ernstige en acute complicaties lopen. (De Jong, et al. 2013)

Wat zeggen de cijfers in Belgie

Het meest recente Belgische jaarrapport vroedvrouwgeleide zorg (2021) bevestigt de veiligheid van bevallen met een vroedvrouw. 

Of thuis bevallen voor jou een geschikte en veilige optie is, bespreken we graag tijdens een consultatie. Hiervoor overlopen we je medische voorgeschiedenis en bespreken we de voor- en nadelen van de door jouw gekozen plaats van geboorte.